چگونه فروشنده شویم
  فروشنده شو و پول پارو کن...
  کسب درآمد
  کسب درآمد در کنار ما
  کتاب های معماری
  کتاب های معماری
  کتاب های دست دوم
  کتاب های دست دوم

  در اتاق خبر دنبال کنید...

  Latest News Room
  13 آبان

  شهر چیست

  شهر چیست؟گرچه بسياري از محققان و پژوهش گران شهري از خير تعريف شهر گذشته و يافتن تعريفي واحد بـراي شـهر بـه نحوي كه نيازهاي پژوهشي تجربي متنوع و متعدد را برآورد و براي همه انـواع شـهر در زمانهـا و جوامـع...

  31 بازدید

  آموزشی و اطلاعات عمومی

  mohamadomidtorshiz

  5 آبان

  خطرات متادون

  خطرات متادون زمانى که متادون بر اساس تجويز پزشک اخذ مى شود، بسیار بى خطر بوده و آسیبى به اعضاى داخلى و یا قدرت تفکر وارد نمى کند، حتى درصورتی که براى سالها بطور روزانه استفاده شود.امانت کتاب در Library98.com...

  50 بازدید

  آموزشی و اطلاعات عمومی

  mohamadomidtorshiz

  3 آبان

  کاربری زمین و کالبدی شهری

  کاربری زمین و کالبدی شهری ارزیابی کاربری زمین: ارزیابی کاربری های مختلف شهری اساساً به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسب لازم به 2 صورت کمی و کیفی صورت میگیرد. امانت کتاب در Library98.com ارزیابی کمی:...

  80 بازدید

  آموزشی و اطلاعات عمومی

  mohamadomidtorshiz

  1 آبان

  بقراط کیست؟

  بقراط کیست؟ بقراط در سال 460 قبل از میلاد در جزیره ای به نام کوس متولد شد.پدرش طبیب بود و آن چیزهایی را که میدانست به پسرش یاد داد. در زمان حیات بقراط با شکافتن کالبد انسان مخالف بودند و...

  78 بازدید

  بیوگرافی و خاطرات

  mohamadomidtorshiz

  سوالاتو بپرس،کد تخفیف بگیر...