مبانی سازه برای معماران
موجودیت: موجود
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
مقدار سفارش

این کتاب برای معماری و افزایش اطلاعات معماران ارائه شده است

سخن آغازین

فصل 1: بار و مسیر بارگذاری
فصل 2: نیروهای داخلی
فصل 3:رفتار عناصر سازه ای
فصل 4: مفاهیم پیشرفته تنش
فصل 5: مصالح سازه ای
فصل 6: سازه های ایمن و گسیختگی
فصل 7: هندسه و رفتار سازه ای
فصل 8: رفتار یک ساختمان ساده
فصل 9: سازه های واقعی
فصل 10: ادراک سازه ای
فصل 11: سازه ها و فرم های ساخته شده
فصل 12: محاسبات ساده و تقریبی
فصل 13: بنیان های ریاضی

منابع برای مطالعه بیشتر

واژه نامه

نمایه

توسط سامانه کتابخانه ایرانی ارائه می شود

مولف:
مترجم:
ناشر:
سال نشر:
شابک:
محصولات مرتبط
طراحی منظر و فضای سبز
طراحی منظر و فضای سبز
معمار + مهندس = ساختار
معمار + مهندس = ساختار
فرم فضا و نظم در معماری ایران
فرم فضا و نظم در معماری ایران
گرافیک در ساخت و ساز
گرافیک در ساخت و ساز
روش های تحقیق در معماری
روش های تحقیق در معماری
مقدمه ای بر نظریه های معماری
مقدمه ای بر نظریه های معماری