نکات حقوقی
نکات حقوقی

    هزینه پست به عهده خریدار است

         پس از تحویل و تایید،خریدار هیچ حقی نسبت به اعتراض و بازگشت محصول ندارد.


منبع : تیم تحقیق و توسعه سامانه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:38
نکات حقوقی
نکات حقوقی
1398/08/22

شرایط و ضوابط استفاده
شرایط و ضوابط استفاده
1398/08/22

درباره ما
درباره ما
1398/08/21

حمل بسته
حمل بسته
1398/08/21