الوار، پل
الوار، پل

پل الوار در سال ۱۸۹۵ در سن دنی به دنیا آمد. پس از پایان جنگ بین المللی اول به جمع طرفداران نهضت سوررئالیسم که بانیان آندره برتون پیوست و در این جا بود که با آراگون شاعر معروف فرانسوی آشنا در گردید. پس اینکه اعضا طرفدار این نهضت با هم اختلاف پیدا کردند و خود را از مجمع بیرون کشیدن او نیز از انجمن سوررئالیستها جدا گردید و مانند آراگون به به حزب کمونیست فرانسه ملحق شد.
در طی جنگ دوم جهانی آراگون در راس شاعرانی بودند که در ایران برای حفظ وطن خود با آلمان ها می جنگیدند و اشعار خود را به عنوان سلاحی در مبارزه با آلمان ها به کار می بردند الوار با اینکه از نهضت سوررئالیستها کناره گرفته بود ولی از شیوه شعر سوررئالیسم روز نگرداند. وی سال ۱۹۶۲ در شهر پاریس درگذشت. مجموعه اشعار او به ترتیب عبارتند از پایتخت درد، زندگی بی درنگ، گل برای همه و جریان طبیعی.

برای دیدن بیشتر کتاب های  دانشگاهی و یا اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید، با تیم کتابخانه ایرانی (لایبرری98)همراه باشید.


منبع : تیم تحقیق وتوسعه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:14
فرهنگ چیست
فرهنگ چیست
1399/03/14

تمدن چیست
تمدن چیست
1399/03/14

آیا میدانستید بخش ششم
آیا میدانستید بخش ششم
1399/03/14

کنت ویتوریو آلفیری.
کنت ویتوریو آلفیری.
1399/03/04

آراسم_دیریه
آراسم_دیریه
1399/03/04

ایبسن_هنریک یوهان
ایبسن_هنریک یوهان
1399/03/04

الوار، پل
الوار، پل
1399/03/01

آقاخان  ،پرنس کریم
آقاخان ،پرنس کریم
1399/03/01

خیابانی که بود
خیابانی که بود
1399/03/01

جیمز.کلرک.ماکسول
جیمز.کلرک.ماکسول
1399/02/27