آقاخان ،پرنس کریم
آقاخان  ،پرنس کریم


رهبر مسلمانان اسماعیلی متولد ۱۹۳۶، فارغ التحصیل از دانشگاه سوئیس و هاروارد آمریکا در سال ۱۹۵۷ بود . وی به عنوان رهبری فرقه اسماعیلیه را کسب کرد و در سال ۱۹۵۸ لقب چهل و پنجمین امام این گروه را در کراچی گرفت.

برای دیدن بیشتر کتاب های  دانشگاهی و یا اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید، با تیم کتابخانه ایرانی (لایبرری98)همراه باشید.


منبع : تیم تحقیق وتوسعه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:9
فرهنگ چیست
فرهنگ چیست
1399/03/14

تمدن چیست
تمدن چیست
1399/03/14

آیا میدانستید بخش ششم
آیا میدانستید بخش ششم
1399/03/14

کنت ویتوریو آلفیری.
کنت ویتوریو آلفیری.
1399/03/04

آراسم_دیریه
آراسم_دیریه
1399/03/04

ایبسن_هنریک یوهان
ایبسن_هنریک یوهان
1399/03/04

الوار، پل
الوار، پل
1399/03/01

آقاخان  ،پرنس کریم
آقاخان ،پرنس کریم
1399/03/01

خیابانی که بود
خیابانی که بود
1399/03/01

جیمز.کلرک.ماکسول
جیمز.کلرک.ماکسول
1399/02/27