سامرست موآم
سامرست موآم

معروفترین رمان نویس انگلیسی قرن بیستم است و در حال  حاضر آثار هیچ داستاه نویسی انگلیسی ببه اندازه نوشته های او در دنیا شهرت ندارد. چنان که یک داستان کوتاه او حداقل 500 لیره از طرف روزنامه ها و ناشرین کتاب خریداری می شود.

مو آم در 25 ژانویه سال 1874 در پاریس به دنیا آمد. در سال 1898 عضو کالج فیزیک دانهای انگلیس شد. نخستین اثر او به نام لیدی فردریک در پاریس انتشار یافت. پیش از جنگ اول جهانی، سالها در اطراف واکناف گردش مرد در دوره جنگ اول مدتی عضو صلیب سرخ و سپس عضو اداره جاسوسی انگلستان شد و کتاب مامور مخفی یادگار همین دوره از زندگی اوست. معروف ترین کتاب او ((اسارت بشری)) است که در 1916 انتشار یافت.

در آغاز جنگ اخیر سمت نمایندگی وزارت اطلاعت انگلستان را در پاریس به عهده داشت.

برای دیدن بیشتر کتاب های  دانشگاهی و یا اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید، با تیم کتابخانه ایرانی (لایبرری98)همراه باشید.

 


منبع : تیم تحقیق و توسعه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:10
فرهنگ چیست
فرهنگ چیست
1399/03/14

تمدن چیست
تمدن چیست
1399/03/14

آیا میدانستید بخش ششم
آیا میدانستید بخش ششم
1399/03/14

کنت ویتوریو آلفیری.
کنت ویتوریو آلفیری.
1399/03/04

آراسم_دیریه
آراسم_دیریه
1399/03/04

ایبسن_هنریک یوهان
ایبسن_هنریک یوهان
1399/03/04

الوار، پل
الوار، پل
1399/03/01

آقاخان  ،پرنس کریم
آقاخان ،پرنس کریم
1399/03/01

خیابانی که بود
خیابانی که بود
1399/03/01

جیمز.کلرک.ماکسول
جیمز.کلرک.ماکسول
1399/02/27