هرمان ملویل
 هرمان ملویل

هرمان ملویل نویسنده آمریکایی داستان نهنگ سفید را در سن 32 سالگی نوشت و پس از انتشار این کتاب موفقیت زیادی به دست آورد. از ملیول آثار بسیاری باقی مانده که هرکدام از آنها از کتابهای پر ارزش جهان شناخته شده و به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده و از آنها فیلم تهیه شده است. شهرت وی از آن جهت است که در تشریح احساسات و عواطف خفته بشری مهارت شایان توجهی دارد.

تاکنون تنها کتاب نهنگ سفید از ملویل به فارسی برگردانده شده است.

برای دیدن بیشتر کتاب های  دانشگاهی و یا اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید، با تیم کتابخانه ایرانی (لایبرری98)همراه باشید.


منبع : تیم تحقیق و توسعه کتابخانه ایرانی
تعداد بازدید:31
سلول های عصبی
سلول های عصبی
1399/04/22

ساختمان عملکردی دستگاه عصبی
ساختمان عملکردی دستگاه عصبی
1399/04/22

ارتباط عصبی
ارتباط عصبی
1399/04/22

لباس های مخصوص پرس سینه
لباس های مخصوص پرس سینه
1399/04/22

کمربندهای کمکی در ورزش
کمربندهای کمکی در ورزش
1399/04/22

باند پیچی در ورزش
باند پیچی در ورزش
1399/04/22

نحوه قرار گیری تارهای عضلانی
نحوه قرار گیری تارهای عضلانی
1399/04/22

طول فاسیکول عضله
طول فاسیکول عضله
1399/04/22

فیلامان اکتین
فیلامان اکتین
1399/04/22

فیلامان میوزین
فیلامان میوزین
1399/04/22