نکات حقوقی

نکات حقوقی:

  •          هزینه پست به عهده خریدار است
  •          پس از تحویل و تایید،خریدار هیچ حقی نسبت به اعتراض و بازگشت محصول ندارد.